Ny version av CD-Emigranten!!
Databasen Emigranten Populär kan beställas för pris 350 SEK. Beställning!


An American version of the database CD-emigranten is for sale! CD 1-2/2001-American version can be ordered here! The price is 190 US$.

Frågor & svar om - CD Emigranten
   
  I samarbete med Riksföreningen Sverigekontakts lokalförening i Göteborg genomförs två kurser:
- Emigrantforskning
- Fotoregistrering
Kurserna består delvis av arbetsinsatser i Göteborgsemigranten och i lokalföreningen samt dess fotosamling.
För deltagande kontakta:
Per Clemensson tel: 031-206563
   
   
  Göteborgs-Emigranten är ett samarbetsprojekt mellan Landsarkivet i Göteborg (arkivmyndighet och -depå för Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län), Historiska institutionen vid Göteborgs universitet, Göteborgs kommun (Göteborgs Stadsmuseum) och Riksföreningen Sverigekontakt.

Projektets mål är att dokumentera och beskriva Göteborgs emigrations- och immigrationshistoria genom registrering av emigranter och immigranter, insamling av emigrantminnen samt intervjuer med Göteborgs-emigranter m.m.

Projektet startades 1983 på Gunnel Bogärdes initiativ av Riksföreningen Sverigekontakt och Landsarkivet. Riksföreningen hade sedan 1908 drivit ett utlands-svenskt museum och till sitt arkiv samlat en rad dagböcker, brev och tryck rörande emigranter samt ägnat en stor del av sin verksamhet åt utlandssvenskarna. Landsarkivet i Göteborg och sin dåvarande landsarkivarie Gösta Lext lät redan 1959 påbörja personregistreringen av passagerarlistorna och alltsedan dess har Landsarkivet gjort stora insatser för emigrantforskningen.